Article metrics

Download PDFPDF

“Runners Index”, “Physical Education Index” and “Physical Education/Sports Index”
Free

 

Online download statistics by month:

Online download statistics by month: November 2009 to May 2023

AbstractFullPdf
Nov 2009001
Dec 2009002
Jun 2010001
Jul 2010001
Nov 2011001
Dec 2011003
Jan 2012002
Feb 2012001
Mar 2012004
Apr 2012002
May 2012003
Jun 2012006
Sep 2012001
Oct 2012005
Nov 2012003
Mar 2013003
Dec 2013001
Jan 2014001
Apr 2014002
May 2014001
Jun 2014001
Sep 2014001
Nov 2014001
Jan 2015002
Feb 2015004
Mar 2015102
Jun 2015001
Aug 2015001
Sep 2015004
Nov 2015001
Jan 2016001
Feb 2016001
Mar 20160011
Jun 2016001
Sep 2016002
Nov 2016002
Dec 2016001
Jan 2017004
Jun 2017001
Jul 2017002
Oct 2017003
Feb 2018001
May 2018001
Jul 2018003
Aug 2018001
Oct 2018002
Feb 2019002
Mar 2019003
Apr 2019002
May 2019002
Jun 2019002
Jul 2019007
Aug 2019002
Sep 2019001
Oct 2019003
Nov 2019006
Dec 2019002
Jan 2020001
Feb 2020002
Mar 2020002
Apr 2020002
May 2020001
Jul 2020001
Aug 2020003
Oct 2020002
Nov 2020002
Dec 2020001
Jan 2021002
Feb 2021002
Mar 2021002
May 2021008
Jun 2021003
Aug 2021001
Sep 2021002
Oct 20210017
Nov 20210011
Jan 2022006
Feb 2022002
Mar 2022003
May 2022004
Jun 2022006
Aug 2022001
Sep 2022007
Oct 2022004
Nov 2022005
Dec 2022001
Jan 2023006
Feb 2023001
Apr 2023002
May 2023004
Total10248